Vi är den nya

räddningstjänsten

i nordvästra Skåne!


knapp_lasmeromoss

Krisinformation

Farlig verksamhet

Bor du i södra delarna av Helsingborg? Då ska du som bor inom riskområdet för vissa företag med farlig verksamhet informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Läs mer om farlig verksamhet här!

Krisinformation Skåne Nordväst

Vid större händelser kommunicerar kommunerna i nordvästra Skåne genom sina hemsidor samt på Facebooksidan Krisinformation Skåne Nordväst