Ansök om sotning

Blåljus i trafiken

Är det eldningsförbud?

Våra utbildningar

För dig som bor nära farlig verksamhet

E-tjänster & Blanketter

Se Krisberedskap 2017 I Efterhand På Webben

Se krisberedskap 2017 i efterhand på webben

Hur samverkar företag och myndigheter, som till exempel räddningstjänst, kommun och landsting optimalt vid en…

Räddningstjänsten Skåne Nordväst I Morgans Mission

Räddningstjänsten Skåne Nordväst i Morgans Mission

Alla har rätt till en bra och sund arbetsmiljö, utan kränkande särbehandling och mobbning. Även…

2 917

uppdrag genomförde vi 2016

352

tillsyner gjordes 2016

12 258

personer utbildades av oss 2016

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
– vårt mål är en trygg och säker region!

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Vår vision är att olyckor ska ske så sällan som möjligt, samt att konsekvensen av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt.