skip to Main Content
112-dagen

112-dagen

Denna nyhetsartikel är 8 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Idag är det 112-dagen!

För att göra nödnumret 112 känt i hela Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och Europarådet sedan 2009 utsett den 11 februari till europeisk 112-dag. Syftet är att öka kunskapen kring nödnumret 112 och informera om att det fungerar i hela Europa.

Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. Till skillnad från Sverige har man i många EU-länder även andra nödnummer, men det räcker att man kommer ihåg nödnumret 112 i alla EU-länder för att hamna rätt.

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser såsom ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning. SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnummret 112 inom Sverige.

Läs mer om 112 på www.112.se.