skip to Main Content

​En film om djupa sår och att göra skillnad släpps fri

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

En film om djupa sår. En film om stenkastning och integrationsproblem. Men också en film om att verkligen göra skillnad, om vänskap och om att vara helt ny i Sverige. Nu släpps filmen om ”Människan bakom uniformen” fri för den breda allmänheten.

2016 började MBU-ambassadörer från Helsingborg göra en film tillsammans med regissören Robert Lillhonga, känd bland annat för filmen ”Hata Göteborg”. Filmen ”Uppåt, inte nedåt” hade premiär i Helsingborg vid årsskiftet och handlar om MBU:s verksamhet, men tar också upp stenkastning mot blåljuspersonal. Men inte minst följer den två ensamkommande barn som får lära sig mer om blåljusyrket inom ramen för MBU.

Slopade julklappen

Filmen finansierades delvis av att Räddningstjänsten Skåne Nordväst valde bort att ge julklappar till personalen 2015. Julklappen blev istället att MBU fick i uppdrag producera en film som berörde ämnet ensamkommande barn.

Anne Eriksson, chef för utbildningsavdelningen vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst, har tillsammans med ungdomarna och sina medarbetare på utbildningsavdelningen visat filmen i utbildningssyfte på konferenser och för andra räddningstjänster.

-Filmen har fått ett fantastiskt gensvar och har inspirerat och berört många. Nu går vi vidare med att publicera filmen fritt på sociala medier och i vårt pressrum. Min förhoppning är att den ska kunna användas av andra räddningstjänster, skolor eller myndigheter. Vi är väldigt stolta över både MBU och filmen, säger Anne Eriksson.

Fakta om MBU

Människan bakom uniformen (MBU) är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, räddningstjänsten, ambulansen och polisen som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år. MBU är ett utbildningsprojekt som ger deltagarna insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård och socialtjänst. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. En kväll i veckan, under tio veckor, får deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena prova på delar av deras arbetsuppgifter och vardag.