skip to Main Content
Brandvarnaren – Den Viktigaste Livförsäkringen

Brandvarnaren – den viktigaste livförsäkringen

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Den 1 januari infaller Nordiska brandvarnardagen och i samband med detta vill Räddningstjänsten Skåne Nordväst uppmana alla att se till att det finns minst en fungerande brandvarnare i hemmet.

Idag infaller brandvarnardagen och i samband med detta vill Räddningstjänsten Skåne Nordväst uppmana alla att se till att det finns minst en fungerande brandvarnare i hemmet.

En brandvarnare kostar inte mycket, är lätt att få tag på och är den viktigaste och billigaste livförsäkringen i varje hem. Den gör att du snabbt kan upptäcka en bostadsbrand och antingen släcka branden själv eller kontakta räddningstjänsten via 112.

– För oss det en självklarhet med en brandvarnare i varje hem och en undersökning från MSB visar också att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Det är givetvis siffror som måste bli bättre. Hur bra koll man än tror sig ha på brandrisken i hemmet bör man ha en fungerande brandvarnare då man aldrig kan överblicka alla risker, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Den är i särklass vanligaste brandkällan i hemmet är spisen. Inte sällan uppstår en spisbrand på grund av oaktsamhet. Men bränder kan också starta i olika typer av elektronik som i mobilladdare, datorer och hoverboards. Under jul- och vintertid är även stearinljus en vanlig brandorsak. Oavsett brandorsak är brandvarnaren livsviktig för att kunna upptäcka branden i tid.

Bli bättre på att nå utsatta grupper

Christer Ängehov betonar att mer måste göras för att nå kritiska behovsgrupper i samhället. Det kan handla om till exempel äldre som är en särskilt utsatt grupp.

– Krasst uttryckt är räddningstjänsten överlag väldigt duktig på att nå ut till breda grupper i samhället som överlag har ett bra brandskydd. Däremot måste vi bli ännu bättre på att nå våra kritiska målgrupper. När det gäller äldre tror vi till exempel mycket på att utöka samarbetet med till exempel hemtjänsten, säger han.

I Örkelljunga bedriver räddningstjänsten just nu ett pilotprojekt i samarbete med Örkelljunga kommun. Projektet går ut på att personer som jobbar inom hemtjänsten i Örkelljunga förses med checklistor inför besöket hos de äldre.

Checklistan underlättar för hemtjänstpersonalen att både upptäcka och åtgärda olika brister och riskbeteenden. När en person från hemtjänsten upptäcker en brist kommer checklistan tydligt att ange om de kan åtgärda problemet själv. De kan till exempel handla om att ta bort föremål från spishällen, eller att se till att inget förvaras i ugnen.

– Vi använder oss därefter av en åtgärdsbank som tydligt anger hur vi ska gå vidare för att komma tillrätta med rätt åtgärder. Det kan handla om allt från installation av spisvakt till portabelt sprinklersystem, förklarar Susanne Olsson, projektledare och utvecklingsstrateg vid Örkelljunga kommun.

Bygga relationer med nya grupper

Samtidigt måste mer göras, menar Christer Ängehov.

– Det handlar om att hitta fler sätt att samarbeta med andra aktörer i samhället, men också om att hitta sätt till att bygga relationer till exempelvis nyanlända och ungdomar i utsatta områden. Vi måste bli bättre på att nå ut till dessa grupper. Vi är till exempel engagerade i MBU, människan bakom uniformen, vilket är ett samarbete med andra blåljusorganisationer vi tror mycket på. I framtiden vill jag hitta fler samverkansformer av den typen. Vi kan bli ännu bättre på att bjuda in och öppna upp vår räddningstjänst för nya målgrupper, avslutar Christer Ängehov.