skip to Main Content

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget är ett intyg som du behöver för att kunna ansöka om ersättning från a-kassan. Från och med 1 januari 2021 ska du som behöver ett arbetsgivarintyg logga in på Mina sidor på din a-kassas hemsida och välja att begära ett arbetsgivarintyg under e-tjänster. Om intyget gäller din anställning inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst, uppger du hrservicecenter@helsingborg.se när du blir tillfrågad om en mejladress att skicka din begäran till.

När HR-servicecenter har fyllt i och skickat in ditt arbetsgivarintyg får du ett meddelande via e-post eller sms och kan se ditt intyg inne i Mina sidor.