skip to Main Content
För Dig Som Driver Boende För Ensamkommande Barn Eller Vuxna Flyktingar

För dig som driver boende för ensamkommande barn eller vuxna flyktingar

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

För dig som ska eller har startat ett boende för ensamkommande barn eller vuxna flyktingar

Om du ska starta ett flyktingboende

Om du ska starta ett flyktingboende är det viktigt att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan. Normalt krävs bygglov eller bygganmälan vid ändrad användning av en byggnad, det vill säga när man går från en verksamhet till en annan, exempelvis från bostad till hem för ensamkommande flyktingbarn.
Frågan om bygglov eller bygganmälan ska vara utredd innan man kan starta ett boende.
Flyktingboenden där människor ska bo tillsammans med andra de inte känner ska normalt uppfylla krav enligt Boverkets byggregler för den verksamhet som ska bedrivas.
Bygglov söks hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg 042-10 50 00, hos Bygglovsenheten i Ängelholm 0431-870 00 eller hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i Örkelljunga 0435-55 000.
Om du har frågor om brandskydd i flyktingboenden kan du kontakta räddningstjänsten på 010-21 90 000.

Om du driver ett flyktingboende

Om du redan driver ett flyktingboende och inte har sökt bygglov eller gjort en bygganmälan ska du kontakta bygglovsavdelningen i din kommun, se ovan. Normalt krävs bygglov eller bygganmälan vid ändrad användning av en byggnad, det vill säga när man går från en verksamhet till en annan, exempelvis från bostad till hem för ensamkommande flyktingbarn.
Flyktingboenden där människor ska bo tillsammans med andra de inte känner ska normalt uppfylla krav enligt Boverkets byggregler för den verksamhet som bedrivs.
Om du driver ett flyktingboende och inte har genomgått en byggprocess (bygglov eller bygganmälan) ska du också kontakta räddningstjänsten på 010-219 00 00.

Checklista

Checklistan är framtagen som hjälp med verksamhetens egenkontroll av brandskyddet på ankomst- och asylboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Du kan hämta checklistan här

 

Vill du veta mer om flyktingsituationen?

På dessa sidor kan du läsa mer:

Smittskydd Region Skåne

Migrationsverket

Krisinformation.se

Länsstyrelsen Skåne