skip to Main Content
Avtal Klart Med SOS Alarm AB Om Trygghetscentral För Nordvästra Skåne

Avtal klart med SOS Alarm AB om Trygghetscentral för Nordvästra Skåne

Denna nyhetsartikel är 3 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Ett nytt avtal är idag tecknat mellan SOS Alarm AB och Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV). Ambitionen är att  utveckla larmledningscentralen i Helsingborg till en modern Trygghetscentral för Nordvästra Skåne, så att vi tillsammans kan verka för en ökad trygghet i regionen.

Centralen har uppgraderats till den senaste tekniken för kommunikation, bevakning och kameraövervakning. Bemanningen av centralen 24/7 består av SOS-operatör från SOS Alarm AB och ett inre befäl från RSNV. Centralen sköter idag larm och ledning av räddningstjänsten inom hela Nordvästra Skåne, samt säkerhet- och jourtjänster åt Helsingborgs stad. Ambitionen är att fler kommuner ska ansluta sig till trygghetstjänsterna.

Att samla alla larm, jourer, övervakning till en teknikplattform är ett sätt att få en bra lägesbild, samt ett optimalt resursutnyttjande av samhällets resurser vid vardagshändelser, olyckor och kriser. Till Trygghetscentralen finns även en Tjänsteman i beredskap (TiB) knuten som går i drift om en större räddningstjänsthändelse eller en kris i någon kommun skulle inträffa.

Med det nya avtalet har nu Trygghetscentralen alla förutsättningar att bli en viktig del i arbetet med att skapa ett tryggare Skåne Nordväst.