skip to Main Content
Bårslövs Station Får Solceller

Bårslövs station får solceller

Denna nyhetsartikel är 3 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Station Berga och City har redan fått taken prydda av solceller, nu är det Bårslövs tur. Projektet sker inom ramen för Fastighetsförvaltningens ”Projekt Solvision”, som är en del av Helsingborgs stads arbete att bli fossilbränslefria till 2020.

400m2 solcellspaneler kommer att producera cirka 54000 kilowattimmar el per år. Eventuellt överskott säljs och levereras till elnätet. Arbetet kommer att inledas i mars och beräknas vara klart i mitten av april.

Totalt ska ca 12 000 m2 solceller installeras på stadens tak till år 2020. Tillsammans ska dessa ge ca 2 000 000 kWh el, vilket motsvarar hushållselen till cirka 400 villor.