skip to Main Content
Brandbefälsmötet 2019

Brandbefälsmötet 2019

Denna nyhetsartikel är 3 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Just nu pågår Brandbefälsmötet 2019 i Helsingborg. Arrangörer är Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl och Informationsbolaget. Det är en riksomfattande, nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige. Ett etablerat forum och en av Sveriges största mötesplatser där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag möts för nätverkande och erfarenhetsutbyte, varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter. Förra årets konferens lockade över 280 deltagare.

Årets program kommer bl.a. att innehålla ett helt block om de stora skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. Vi kommer att få besök av några av de som själv var på plats och få ta del av erfarenheter och lärdomar.