skip to Main Content
  • 24 juni, 2020

Vi söker en tekniker

Arbetsuppgifterna är varierande inom teknikområdet och mestadels knutet till våra brandstationer och våra fordon. Du kommer att vara en nyckelperson…

  • 25 maj, 2020

Hur pratar vi med varandra egentligen?

Liksom många andra arbetsplatser har vi inom räddningstjänsten ibland en rå och hård jargong. Tillsammans med Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR…

  • 28 september, 2019

Ladda ner 112-appen från SOS Alarm

Med 112-appen kan du få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Om du ringer…