skip to Main Content
Christer Ängehov Slutar Som Förbundsdirektör

Christer Ängehov slutar som förbundsdirektör

Denna nyhetsartikel är 10 månader gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Christer Ängehov slutar som förbundsdirektör för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Christer har varit förbundsdirektör sedan 2014, nu ska han istället leda Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) med uppdraget att skapa en gemensam organisation/förbund med Västra Mälardalens räddningstjänst.

Tillförordnad förbundsdirektör blir vår nuvarande operative chef Jonathan Sjöberg, tills dess en ny förbundsdirektör är rekryterad. Jonathan tar över den 1 november.