skip to Main Content
Christer Ängehov Slutar Som Förbundsdirektör

Christer Ängehov slutar som förbundsdirektör

Denna nyhetsartikel är 2 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Christer Ängehov slutar som förbundsdirektör för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Christer har varit förbundsdirektör sedan 2014, nu ska han istället leda Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR) med uppdraget att skapa en gemensam organisation/förbund med Västra Mälardalens räddningstjänst.

Tillförordnad förbundsdirektör blir vår nuvarande operative chef Jonathan Sjöberg, tills dess en ny förbundsdirektör är rekryterad. Jonathan tar över den 1 november.