skip to Main Content

Corona

Personalinfo angående Coronaviruset

Här samlar vi information angående Coronaviruset och hur det påverkar din arbetssituation i RSNV.

Tänk på att beslut snabbt kan ändras, besök därför denna sida regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Vem har Coronaberedskap?

Med tanke på smittspridningen i samhället så fortsätter RSNV med hanteringen att den enskilda ska kontakta arbetsgivaren vid coronarelaterade frågor och influensaliknande symptom under våren. Vardagar så är Thomas Olsson kontaktperson på samma sätt som tidigare. Hanteringen på helger fördelas enligt nedanstående. Från fredag klockan 16,00 till måndag morgon klockan 08,00 så är kontaktperson och kontaktuppgifter enligt nedan.

Vecka 1,6,11 2,7,12 3,8,13 4,9,15 5,10,14
Gustav Ask
0702-106048
X
Glenn Borgkvist
0702-641299
X
Jonathan Sjöberg
0702-106003
X
Tommy Rydén
0702-106043
X
Thomas Olsson
0702-106051
X

Vad gäller vid Covid-19 provtagning på personalen? (21-01-15)

Räddningstjänsten är en samhällsviktig verksamhet varpå vi uppmanar alla som har symptom att göra en Covid-19 provtagning. Provtagningen omfattar två förfaranden:

· Den operativa personalen ligger under personalsspåret alternativt prioriterat självtest, vilket innebär att du kontaktar din chef vid Covid-19 symtom som beställer en test eller delar ut en kod för bokning via 1177.se. Personalspåret är prioriterat där svar ges i regel inom 24 timmar.

· Övrig personal bör även testa sig vid Covid-19 symtom. Detta görs på 1177.se där du loggar in på dina sidor och beställer ett test. Svar ges inom 1-3 arbetsdagar.

Vid negativt provsvar lämnas besked på www.1177.se under mina sidor som du loggar in på. Du kan återgå i tjänst när du är tillräckligt kry för att arbeta.

Vid positivt provsvar kontaktar en läkare dig som ger förhållningsregler. Du ska du vara hemma 7 dagar och vara symptomfri i minst två dygn innan du återgår till arbetet.

Operativ personal och personal med nyckelfunktioner i verksamheten:

Vid beslut om provtagning får du ett SMS från ansvarig med följande innehåll ”Provtagning för Covid-19 bör utföras”. Därefter kontakta du din vårdcentral via telefon och bokar tid. SMS uppvisas vid provtagning. Alternativt erhåller du en inloggningskod där du bokar ett självtest via 1177.se för samhällsviktig verksamhet.
Du måste bevaka ditt provsvar genom att logga in på 1177.se med E-legitimation. Negativt provsvar meddelas alltid på 1177 inom 1-2 dygn.
Vid positivt provsvar kontaktas du av din läkare som ger dig förhållningsregler. Du bör även kontakta och informera den ansvarige som beviljat provtagningen.

Förvaltningsledningen: Jonathan Sjöberg, 070-210 60 03
Verksamhetsstöd: Staffan Winstedt, 0730-82 15 32
Operativa befattningar: Vardagar Thomas Olsson 0702-10 60 51 och helger Coronaberedskap för operativa avdelningen (fredagar kl. 16:00 till måndagar kl. 08:00)

Jag känner mig förkyld med influensasymtom, vad gör jag? (21-01-15)

Alla som har förkylningssymtom (feber, hosta, andningsbesvär och symtom som påminner om influensa) som kan vara relaterade till Coronavirus tar kontakt med sin närmsta chef för att rådgöra om huruvida man bör stanna hemma.

Operativ personal kontaktar för instruktioner om testning.

Vardagar: Thomas Olsson 0702-10 60 51
Helger: Coronaberedskap för operativa avdelningen (fredagar kl.16:00 till måndagar kl.08:00)

Övrig personal ombesörjer testning själv via 1177:s riktlinjer.
På Region Skånes hemsida coronatest.skane.se kan man göra ett självskattning för att se om man bör ta kontakt med sjukvården.

Administrativ personal:

Kontakta din närmsta chef för vidare hantering och beslut.

Får jag arbeta hemifrån? (21-01-15)

Alla anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån ska i stå stor uträckning som möjligt göra detta.

Förankra alltid arbete hemifrån med din närmsta chef.

Vad gör jag om en närstående har influensasymtom? (21-01-15)

Om t ex någon i familjen är sjuk eller det finns andra omständigheter som gör att du misstänker att du kan ha exponerats för smitta – ta kontakt med närmaste chef för att rådgöra.

För operativ personal kontakta:
Vardagar Thomas Olsson 0702-10 60 51
Helger Coronaberedskap för operativa avdelningen (fredagar kl. 16:00 till måndagar kl. 08:00)

Om någon i din familj har bekräftad Covid-19 smitta kommer en smittspårning att påbörjas av sjukvården med efterföljande restriktioner till övriga personer i hushållet. Detta innebär att de andra i hushållet sätts i hemmakarantän under minst sju dagar efter indexpersonen bliv provtagen med konstaterad Covid-19 smitta. Övriga i hushållet ska enbart boka en provtagningstid vid uppvisande av Covid-19 liknande symptom. Restriktionerna omfattar vuxna och från den 1 december även barn i förskola och grundskola. Förhållningsreglerna gäller alla även de som ingår i samhällsviktig verksamheten och eventuella undantag görs av den enskilde till smittskyddsläkare. Det är behandlade läkare som ska bedöma när en person är smittfri och ingen annan.

Restriktionerna innebär bland annat:
· Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan
· Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man träffar andra.
· Man ska inte åka med kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
· Man ska bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
· Man ska vara noga med att tvätta händerna ofta och använda handsprit.
· Man ska undvika att äta tillsammans och om möjligt inte dela badrum.
· Man ska berätta att man bor eller har bott med någon som covid-19, om man har kontakt med hemtjänst eller personal i hälso- och sjukvården.

Källa: https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2020/nu-galler-nya-regler-for-den-som-bor-med-covid-smittad/

Kontakta närmsta chef för att besluta om hemarbete eller arbetsbefrielse med smittbärarpenning via Försäkringskassan.

Kan jag medverka i möten och extern verksamhet? (20-09-22)

Värdera om mötet är av betydelse för verksamheten, och ersätt fysiska möten med telefon-, Skype- eller videokonferenser där den möjligheten finns.

RSNV har beslutat att den utryckande personalen ska ställa in ej nödvändig extern verksamhet. Det innebär att vi inte utför hembesök, återkoppling till drabbad eller besöker externa träningsanläggningar.

Vad gäller vid fysträning? (20-09-22)

Beslutet om att ej träna i offentliga sporthallar, simhallar och gym gäller tillsvidare, minst 2020 ut. Träning sker på våra stationer.

Välj i första hand utomhusträning och undvik närkontakt.

Tränar du i gymmen är det viktigt att tvätta händerna före träning och sprita av redskapen efter användning.

Vad gäller vid besök till våra stationer och verksamheter? (20-09-22)

Trafikrummet på station Bårslöv får bara besökas av personal som har konkreta arbetsuppgifter i utrymmet.

Pensionärerna har informerats om att de inte får inte vistas i våra lokaler om det inte är nödvändigt för att minska risken för smittspridningen.

Vi tar inte emot besök som är för att visa upp verksamheten. Däremot genomförs operativa insatser i våra stabslokaler då behov uppstår. Möten eller besök som är nödvändiga för verksamheten kan genomföras. Vid tveksamheter är det närmsta chef som fattar beslut.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp? (20-06-30)

Du som tillhör en riskgrupp och måste avstå från att arbeta för att undvika smitta kan få ersättning från Försäkringskassan för perioden 1 juli-30 september. Du som har ett barn som nyligen varit allvarligt sjuk och behöver skyddas från att insjukna i Covid-19 kan få förebyggande ersättning för VAB om du behöver vara hemma och ta hand om ditt barn.

Läs mer www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vad gäller vid IVPA/Sjukvårdslarm? (20-05-25)

Det finns riktlinjer/rutiner gällande detta som RSNV har antagit, se länkar nedan.

Riktlinje HLR vid misstänkt virus och smittsam sjukdom

Riktlinje Corona Uppdaterad 2020-05-20

Varför informerar ni inte personalen när någon är sjuk? (20-05-06)

Vi kommunicerar inte personalärende som rör den enskildes hälsa. Det är den enskilde som bestämmer vad som arbetsgivaren ska informera. Arbetsgivaren vidtar de åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Vad gäller för att få ersättning för tillfälligt slopat karensavdrag? (20-04-07)

Nu är det möjligt att ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan – se info från Försäkringskassan nedan.

Ersättning för karens

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Hur mycket får jag?

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor.

Ansök om ersättning för karens (inloggning)

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

6016 Ansök om ersättning för karens

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en dag innan pengarna kommer.

För ytterligare information, se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vad händer med min lön? (20-03-13)

Är du sjuk ska du sjukskriva dig och får då sjuklön enligt normala rutiner.

Bedömer arbetsgivaren som försiktighetsåtgärd att du ska vara hemma får du full lön.

När kan jag komma tillbaka efter sjukdom? (20-03-13)

Om du testats negativt för Covid-19 så kan du gå tillbaka till jobbet förutsatt att du känner dig frisk nog.

Vid ett positivt test ska du vara hemma 7 dagar och vara symptomfri i minst två dygn innan du återgår till arbetet.

Är du tveksam kontakta din närmsta chef.

Vad gäller vid tjänsteresor? (20-03-13)

Vi rekommenderar att enbart resor som är av betydande vikt för verksamheten bör genomföras.

Tjänsteresor ska förankras med din närmsta chef.

Hur kan du skydda dig och andra från smittspridning? (20-03-13)

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19 framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.
  • Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Vid symptom boka provtagning för Covid-19

Källa Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/