skip to Main Content

Corona

Personalinfo angående Coronaviruset

Här samlar vi information angående Coronaviruset och hur det påverkar din arbetssituation i RSNV.

Tänk på att beslut snabbt kan ändras, besök därför denna sida regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Frågor och svar om Covid-19

För frågor om Covid-19 och de allmänna restriktionerna hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens FAQ

Vaccination Covid-19

För frågor angående vaccinering hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens FAQ om vaccination. 

Interna riktlinjer

Utför RSNV snabbtester på personalen? (21-02-17)

Vid speciella situationer med smittspridning på arbetsplatsen kan RSNV anlita Feelgood för att utföra snabbtester vid enstaka tillfällen. Detta beslutas och aktiveras av ansvarig chef vid behov samt att företagshälsovården har möjlighet att utföra testerna.

Får jag arbeta hemifrån? (21-01-15)

Alla anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån ska i stå stor uträckning som möjligt göra detta.

Förankra alltid arbete hemifrån med din närmsta chef.

Kan jag medverka i möten och extern verksamhet? (20-09-22)

Värdera om mötet är av betydelse för verksamheten, och ersätt fysiska möten med telefon-, Skype- eller videokonferenser där den möjligheten finns.

RSNV har beslutat att den utryckande personalen ska ställa in ej nödvändig extern verksamhet. Det innebär att vi inte utför hembesök, återkoppling till drabbad eller besöker externa träningsanläggningar.

Vad gäller vid fysträning? (20-09-22)

Beslutet om att ej träna i offentliga sporthallar, simhallar och gym gäller tillsvidare, minst 2020 ut. Träning sker på våra stationer.

Välj i första hand utomhusträning och undvik närkontakt.

Tränar du i gymmen är det viktigt att tvätta händerna före träning och sprita av redskapen efter användning.

Vad gäller vid besök till våra stationer och verksamheter? (20-09-22)

Trafikrummet på station Bårslöv får bara besökas av personal som har konkreta arbetsuppgifter i utrymmet.

Pensionärerna har informerats om att de inte får inte vistas i våra lokaler om det inte är nödvändigt för att minska risken för smittspridningen.

Vi tar inte emot besök som är för att visa upp verksamheten. Däremot genomförs operativa insatser i våra stabslokaler då behov uppstår. Möten eller besök som är nödvändiga för verksamheten kan genomföras. Vid tveksamheter är det närmsta chef som fattar beslut.

Vad gäller vid IVPA/Sjukvårdslarm? (20-05-25)

Det finns riktlinjer/rutiner gällande detta som RSNV har antagit, se länkar nedan.

Riktlinje HLR vid misstänkt virus och smittsam sjukdom

Riktlinje Corona Uppdaterad 2020-05-20

Varför informerar ni inte personalen när någon är sjuk? (20-05-06)

Vi kommunicerar inte personalärende som rör den enskildes hälsa. Det är den enskilde som bestämmer vad som arbetsgivaren ska informera. Arbetsgivaren vidtar de åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Vad gäller för att få ersättning för tillfälligt slopat karensavdrag? (20-04-07)

Nu är det möjligt att ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan – se info från Försäkringskassan nedan.

Ersättning för karens

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Hur mycket får jag?

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor.

Ansök om ersättning för karens (inloggning)

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

6016 Ansök om ersättning för karens

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en dag innan pengarna kommer.

För ytterligare information, se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vad händer med min lön? (20-03-13)

Är du sjuk ska du sjukskriva dig och får då sjuklön enligt normala rutiner.

Bedömer arbetsgivaren som försiktighetsåtgärd att du ska vara hemma får du full lön.

Vad gäller vid tjänsteresor? (20-03-13)

Vi rekommenderar att enbart resor som är av betydande vikt för verksamheten bör genomföras.

Tjänsteresor ska förankras med din närmsta chef.