skip to Main Content
De Flesta Fallolyckor I Samband Med Sotning Går Att Förebygga

De flesta fallolyckor i samband med sotning går att förebygga

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

På senare tid har en del fallolyckor från tak i samband med sotning inträffat. Många/de flesta fallolyckor går att förebygga genom ett antal enkla åtgärder.

Vanliga brister är att takstege och att glidskydd saknas eller är felaktigt monterat. Regler och standarder kring detta beskrivs därför nedan i en broschyr från SFM, Skorstensfejarmästarna Syd AB eller från Taksäkerhetskommittén. Dessa krav har sin grund i föreskriften BFS 2008:6.  Du hittar även mer information på Taksäkerhetskommitténs webbplats.

Regler viktiga för arbetsmiljön

Det är viktigt att reglerna följs för att sotarna ska ha en god arbetsmiljö där risken för fallolyckor är så liten som möjligt. Om taksäkerheten inte är tillfredställande kommer du att få ett föreläggande, vilket också innebär att sotningen/brandskyddskontroll inte genomförs. Därför är det viktigt att du ser över detta innan sotaren kommer och hälsar på.

Ladda ner broschyren från skorstensfejarmästarna.