skip to Main Content
Det är Livsviktigt Att Alla Vet Vad Som Gäller

Det är livsviktigt att alla vet vad som gäller

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Kort efter den tragiska branden i London fick Räddningstjänsten Skåne Nordväst in många frågor som rör bland annat hur snabbt bränder sprider sig och hur man ska gå tillväga om det börjar brinna i den egna lägenheten, eller i grannens.

Fredric Hermansson är chef för förebyggande avdelningen, och han tar frågan på mycket stort allvar.

– Det är livsviktigt att alla vet vad som gäller. Vi har haft tragiska dödsbränder i Sverige på grund av att människor till exempel springer ut i rökfyllda trapphus. Det måste vi undvika till varje pris, säger Fredric Hermansson, som betonar att lägenheter i Sverige är utformade så att en brand inte ska kunna spridas mellan bostäder inom 60 minuter vid brand.

– Kravet att förhindra brandspridning gäller både bjälklag (tak och golv) och väggar mellan bostäder. En brand som sprids ut genom fönstret i den branddrabbade lägenheten ska heller inte kunna spridas längs fasaden till grannlägenheter eller till lägenheter på andra våningsplan. Byggnaden kan vara byggd med olika material och med olika byggteknik, men oavsett val av teknik och byggnadsmaterial ska utformningen vara sån att spridningen av branden förhindras, fortsätter han.

Livsfarligt att gå ut i rökfyllt trapphus

Att gå ut i ett rökfyllt trapphus är livsfarligt. Det finns en allvarlig risk att man skadas eller till och med dör.

– Brandröken i trapphuset kan vara mycket giftig. Röken kan göra att du blir medvetslös, att du får svårt att orientera dig eller att du blir ”förgiftad” och inte klarar att ta sig hela vägen ut till det fria. Därför vill vi inom räddningstjänsten tydligt poängtera att du alltid ska stanna i din lägenhet om det är rök i trapphuset, slår Fredric Hermansson fast.

Om det brinner inne i din egen lägenhet ska du ta dig ut från lägenheten och stänga dörren efter dig, så att branden i din lägenhet inte rökfyller trapphuset.