skip to Main Content

”Det handlar om frågor som berör”

Denna nyhetsartikel är 6 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Vi läser snudd på dagligen om bilbränder eller attacker på blåljuspersonal. Christer Krämer har lång erfarenhet av brandmannayrket, och för honom är konstruktiv dialog och goda relationer vägen framåt. Därför kommer han under hösten att möta elever på Rönnegymnasiet i Ängelholm för att prata om bilbränder och stenkastning.

I Ängelholm finns i nuläget inga problem med stenkastning eller bilbränder. Men ämnet som sådant är ändå aktuellt, inte minst i media.

– Av den anledningen är ämnet relevant att ta upp i förebyggande syfte. Sedan tidigare bedriver vi konsekvenssamtal med ungdomar när så krävs, men jag tror att det krävs ännu mer än så. Vi vill arbeta proaktivt genom att gå ut och möta ungdomar och prata om de här frågorna. Vi kommer därför att göra detta tillsammans med polisen i ett pilotprojekt, förklarar Christer Krämer.

Han har 33 års erfarenhet av brandmannayrket, men jobbar sedan 1,5 år med att utbilda barn och ungdomar i brandsäkerhetsfrågor inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

– Vi måste göra allt vad vi kan för att förebygga olika typer av problem, och att möta ungdomar är dessutom fantastiskt givande för mig personligen. Vanligen när jag är ute föreläser brukar eleverna vara både nyfikna, koncentrerade och skärpta. När jag till exempel pratar om diskoteksbranden i Göteborg 1998 kan man höra en knappnål släppas. Det handlar om frågor som berör. Något som också är viktigt för mig är att verkligen skapa en givande dialog med ungdomarna. Därför brukar jag till exempel inleda med att spela upp ett aktuellt avsnitt från Rapport för att igång en diskussion, säger Christer Krämer.

Extra kunnig

Gunilla Ivarsson, verksamhetschef för gymnasieskolan, är mycket positiv till projektet.

– Vi brukar tala med våra elever om aktuella händelser både i världen och på hemmaplan. Varje morgon vaknar vi nu till nyheter om anlagda bränder. Tack och lov inte i vår kommun men självklart finns detta i ungdomarnas tankar. Att då kunna tala med någon som är extra kunnig på området och som varit nära hettan och röken ger förhoppningsvis nyttiga insikter. Det är mycket bra att räddningstjänsten har möjlighet att möta unga människor ute i samhället, jag tror att det har preventiv effekt, säger hon.