skip to Main Content
”Det Svåraste Pusslet Vi Lagt På Länge”

”Det svåraste pusslet vi lagt på länge”

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Det tog tid och det var ett svårt arbete men nu är Lars-Göran Bengtsson och hans kollegor så säkra de kan vara: branden i en lägenhet på Närlunda förra året var med största sannolikhet orsakad av brandfarlig vätska som läckt ut i lägenheten.

Detta innebär att den huvudteori Lars-Göran Bengtsson tidigt hållit för mest trolig – ångteorin, som innebär att brandfarlig vätska förångas, – också är den som är överlägset mest sannolik. Det fanns tre andra teorier som med tiden uteslöts av honom och hans team: brandgasexplosionsteorin, bombteorin och gasteorin. Metodiskt har de jobbat med de olika teorierna, ibland i samverkan med andra experter från andra myndigheter.

– Vi har jobbat med utgångspunkt från flera olika teorier men just ångteorin är den jag trott mest på. Primärt på grund av att det började brinna ganska rejält i lägenheten väldigt kort tid efter explosionen. Det tyder starkt på att brandfarlig vätska har läckt ut i lägenheten och avgett ångor som sedan har antänts. Explosionen orsakade en kraftig tryckökning. Resterna av brandfarlig vätska har därefter bidragit till den häftiga branden. Det krävs dessutom inga större mängder brandfarlig vätska för att det ska brinna mycket, förklarar han.

Huvudteorin bekräftad

Den rättsmedicinska obduktionen, utförd av Rättsmedicinalverket, bekräftar att ångteorin är den sannolika.

– Den säger sammanfattningsvis att den förolyckade avled till följd av inandning av de gaser som ingår i brandfarlig vätska och av gaser som bildas vid brand, förklarar Lars-Göran Bengtsson.

Vad som exakt hände den där natten i september förra året kommer vi troligen aldrig få veta men han är ändå nöjd med att äntligen ha fått ett svar som rätar ut de flesta frågetecken. Han förklarar att det finns flera olika anledningar till att räddningstjänsten lägger ner tid och resurser på att utreda den här typen av händelser.

– En anledning är att vi är skyldiga att undersöka olyckor. Dessutom handlar det om vårt eget lärande, i synnerhet i detta fall, då det rör sig om en för oss ovanligt händelse som vi kan lära oss mycket av när det gäller allt från brandförlopp till riskbedömningar i det operativa arbetet. Men det som driver mig allra mest är det rent mänskliga. Varje dödsbrand är en djup tragedi och vi inom räddningstjänsten vet av erfarenhet att anhöriga och vänner ibland finner det lite lättare att gå vidare när de har fått reda på vad som har hänt, säger han.

Många frågor från boende på Närlunda

Dessutom har oron varit stor och frågorna många bland invånarna i Närlundaområdet. Många har undrat vad det var som egentligen hände.

– Detta har varit det svåraste pusslet vi har lagt på länge och det känns enormt värdefullt att komma fram till ett svar som med mycket stor sannolikhet beskriver stora delar av händelsen. Vår utgångspunkt är alltid att människor har rätt att få veta så mycket som det bara är möjligt. Vi ser det som en del i räddningstjänstens arbete med att skapa största möjliga trygghet för invånarna, förklarar Lars-Göran Bengtsson som leder ett team med totalt fyra personer.

Olika kompetenser

– De jobbar alla inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst men har något olika kompetenser, vilket är väldigt värdefullt. Någon av oss har till exempel en väldigt gedigen teoretisk kunskapsbas, medan någon annan har en lång erfarenhet av operativt arbete. Det är i många fall viktigt och avgörande att ha flera olika specialistkunskaper för att kunna lösa uppgiften på bästa sätt, säger han.

Fokus framöver kommer nu att ligga på att sprida kunskapen om händelsen vidare till andra räddningstjänster och myndigheter.

– En sån här utredning ger oss lärdomar och vi kommer att göra vårt bästa för att dela med oss av våra erfarenheter till andra. Ytterst sett handlar det om att vi vill jobba för ett brandsäkrare samhälle och då är det helt avgörande av vi inom räddningstjänsten delar med oss av vår kunskap, avslutar Lars-Göran Bengtsson.