skip to Main Content

E-tjänst anmälan om tillfällig övernattning

[[[["field3","equal_to","nej"]],[["show_fields","field56,field55"]],"and"]]
1

Krav på brandskydd i övernattningslokalen

I lokaler där personer sover ställs högre krav på brandskyddet. Vissa lokaler är anpassade för tillfällig övernattning och om du har frågor om brandskyddet i en viss byggnad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit fram en anvisning för vad räddningstjänsten anser vara lägsta kravnivå på brandskydd i en lokal där övernattning ska ske.

Har du frågor om anvisningen eller andra frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänstens förebyggandeavdelning på telefon 010-219 00 00 eller mejl info@rsnv.se.

Lokalerna är lämpade för övernattning och uppfyller innehållet i "Råd och anvisningar för tillfällig övernattning"

Om lokalerna inte uppfyller kraven i anvisningen kan räddningstjänsten komma att göra en tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder för att övernattningen ska vara trygg och säker. Beskriv nedan på vilket sätt som kraven inte är uppfyllda och beskriv eventuella kompenserande åtgärder

Beskriv vad som avviker från "Råd och anvisningar för tillfällig övernattning"
0 /

Datum för övernattning

Från och medFrån och med
Till och medof appointment

Plats för övernattning

Du måste fylla i adressen. Ange verksamhetens ordinarie namn, alltså namnet på exempelvis den skola eller den idrottsanläggning där övernattningen äger rum. Fyll även i övrig information om platsen, exempelvis i vilken byggnad, våning och rum övernattningen sker på.

KommunOm övernattning sker i annan kommun än nedanstående ska du kontakta räddningstjänsten i den kommunen
Adress för övernattningPlats sub
Namn på den skola, byggnad eller anläggning där övernattningen skeryour full name
Övrig information om plats för övernattning
0 /

Antal personer

Ange ungefärligt antal övernattande personer. Mindre förändringar behöver inte anmälas till räddningstjänsten när övernattningen pågår. Däremot ska uppdaterade namnlistor alltid finnas på plats.

Antal övernattande

Ålder på personerna

Ange ungefärlig ålder på de personer som övernattar.

Ålder på övernattande

Uppgifter om förläggningsansvarig

En förläggningsansvarig ska alltid finnas på övernattningsplatsen. Namn och telefonnummer ska anges. Förläggningsansvarig ska alltid finnas tillgänglig på detta nummer, även på natten.

Förläggningsansvarigs för- och efternamn
Telefon

Uppgiftslämnare

Avser dig som fyller i denna anmälan. Bekräftelse mejlas till uppgiftslämnaren.
Anmälarens för- och efternamnyour full name
Telefonyour full name

Övrig information till räddningstjänsten

Här kan du exempelvis ange vilket arrangemang eller sällskap som övernattningen tillhör.

Övrig information
0 /
Intygande
Medgivande
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datasystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifter används eller vill att detta ändras, är vi tacksamt för skriftligt besked om detta.

Klicka här för att läsa mer om hur RSNV hanterar personuppgifter.

När ansökan skickats in kommer en bekräftelse att skickas till den mejladress som är angiven under kategorin uppgiftlämnare. Säkerställ därför att mejladressen är korrekt.

Previous
Next