skip to Main Content
Elda Rätt – Och Ta Sotarnas Säkerhet På Allvar

Elda rätt – och ta sotarnas säkerhet på allvar

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.
Hösten är här och vintern närmar sig med den. Det innebär också att många börjar elda mer i kaminen eller i eldstaden. Även om de skorstensrelaterade bränderna är relativt få i Skåne vill Räddningstjänsten Skåne Nordväst och sotarna betona vikten av att elda rätt och att ta sotarnas rätt till en säker arbetsmiljö på allvar.

Ett av de vanligaste misstagen som görs i samband med eldning är att man använder mer ved i eldstaden än vad denna är anpassad för.

– En vanlig tumregel är två till tre kilo ved per timme. Om man använder mer ved än så riskerar temperaturen att bli för hög och då ökar risken för skorstensbrand. Därför är det viktigt att man också läser instruktionsboken för eldstaden, förklarar Emma Bäckman, brandingenjör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Minst lika viktigt är att låta eldstaden ”vila”.

– Vi rekommenderar att den öppna spisen ska vila lika länge som man har eldat, förklarar Emma Bäckman, som även menar att det är viktigt att ta upp sotarnas arbetsmiljö i sammanhanget.

Riskfyllt jobb

Att jobba på höga höjder och tak innebär alltid risker. Därför är det väldigt viktigt att alla regler för till exempel stegar och glidskydd följs.

– Det är fastighetsägarens ansvar att se till att allt är i sin ordning, förklarar hon.

Fredrik Adler, skorstensfejarmästare, håller med.

– Historiskt sett har inte säkerheten varit högsta prioritet och sotare har tagit alldeles för stora risker. Numera tar vi säkerheten på allra största allvar vilket innebär att vi ställer krav på säkerheten som en del fastighetsägare kanske inte är helt vana vid sedan tidigare. Men för oss är det av yttersta vikt att till exempel glidskydd och takstege finns och att dessa är korrekt monterade. Annars beträder vi inte taket, förklarar han.

Kan utfärda ett föreläggande

Om säkerhetskraven inte uppfylls kan sotaren utfärda ett föreläggande, som i korthet innebär att fastighetsägaren åläggs att göra de ändringar som krävs. Om åtgärderna inte görs inom en viss tid kan det leda till att eldstaden får eldningsförbud efter att tidsfristen för brandskyddskontroll har löpt ut.

– Oftast möts vi av förstående fastighets- och villaägare, vilket känns bra. Det är väldigt viktig att vi ska kunna utföra vårt arbete under säkra förhållanden, säger Fredrik Adler, som betonar att sotarna gör sitt bästa för att informera om vad som gäller redan innan brandskyddskontrollen och sotningen.

– Vi skickar ut en folder med information om vad som gäller innan både brandskyddskontrollen och sotningen men det kan vara så att den i vissa fall drunknar bland all annan samhällsinformation och reklam. Därför vill vi verkligen påminna om att ta till sig informationen. Det handlar dels om vår säkerhet, dels om att fastighetsägaren ska kunna få en brandskyddskontroll så att hen ska kunna fortsätta nyttja sin kamin eller eldstad, avslutar han.

Viktiga tips för eldstaden

  • Använd torr ved i lämplig storlek. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda inte.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.