skip to Main Content
Följ Brandriskprognosen På Webben

Följ brandriskprognosen på webben

Denna nyhetsartikel är 6 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Följ brandriskprognosen på webben

Nu har brandriskprognoserna börjat uppdateras på rsnv.se. Räddningscheferna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller E (extremt stor brandrisk). Du följer den aktuella brandriskprognosen på webben, där du även hittar allmänna råd för eldning.

Till brandriskprognosen.