skip to Main Content
Förebyggande Funkar

Förebyggande funkar

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Förebyggande arbete ger resultat

Förebyggande arbete tillsammans med andra förvaltningar, för att minska anlagda bränder på stadens egendom, har gett resultat och har starkt bidragit till att minska skadekostnaderna i medlemskommunen.