skip to Main Content

Företag & verksamheter

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som rör brandskyddet för din verksamhet.

Information med anledning av Coronavirusets spridning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har vidtagit åtgärder för att mildra effekterna för de lokala företagen med anledning av Corona/Covid-19.

Åtgärderna är:

  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som RSNV skickar ut från och med 1 april 2020.
  • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • RSNV debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • Verksamheter får förlängd tid för att åtgärda de brister som upptäckts vid tillsyn. Brister som bedöms som akuta att åtgärda måste dock åtgärdas direkt. Kontakta din handläggare för mer information.

För mer information kontakta:

Johan Lindström

Chef förebyggandeavdelningen

johan.lindstrom@rsnv.se
010-219 01 51