Anslutningsavgift

Vi fakturerar anläggningsägaren en anslutningsavgift vid driftsättning av ett nytt automatiskt brandlarm, (avgift till oss och SOS).

Årsavgift

Vi fakturerar anläggningsägaren för att vi ska åka på räddningstjänstuppdrag och för att utföra kontroll av det automatiska brandlarmet, nyckelskåp, nycklar, kontaktuppgifter och larmmottagning till SOS.