skip to Main Content

Fasadnyckelskåp/inhägnad tomt

Fasadnyckelsskåp

För att räddningstjänsten enkelt ska tillgång till de områden som skyddas av brandlarm behövs tillgång till nycklar, tag, etc. Dessa nycklar ska normalt förvaras i ett fasadnyckelskåp (andra möjligheter finns, se nedan). Fasadnyckelskåpen ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren med undantag för då räddningstjänsten tar ut nycklarna ur fasadnyckelskåpet (vid insats). Då ansvarar räddningstjänsten för nycklarna. Följande gäller för fasadnyckelskåpen.

 • Fasadnyckelskåp ska placeras i nära anslutning till brandlarmscentral/brandförsvarstablå.
 • Vid fasadnyckelskåp ska blixtljus placeras.
 • Fasadnyckelsåp ska placeras på 1,6 till 1,8 meters höjd över marken.
 • Nyckelskåpet ska kunna fungera med räddningstjänstens nyckelsystem för intelligenta nycklar. För möjliga lösningar kontakta Per-Olof Nilsson enligt uppgifter nedan.
 • Låscylinder samt två nycklar erhålles (köps) av RSNV. Ta del av priserna.
 • Eventuell larmsignal från fasadnyckelskåp till SOS ska vara utförd så att det är möjligt att placera tillbaka nyckel i nyckelskåpet efter återställt larm.

Inhägnad tomt

Då tomten är inhägnad (grind, bom, etc.) behöver räddningstjänsten ges möjlighet att vid larm komma in på tomten. Dessa nycklar ska förvaras i en nyckelcylinder eller dylikt. Nyckelcylindern ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren med undantag för då räddningstjänsten tar ut nycklarna ur nyckelcylindern (vid insats) då ansvarar räddningstjänsten för nycklarna. Följande gäller för nyckelcylindrar och hänglås.

 • Nyckeltub ska monteras i grindstolpe, där nyckel till grinden placeras.
 • Nyckelskåpet ska kunna fungera med räddningstjänstens nyckelsystem för intelligenta nycklar. För möjliga lösningar kontakta Per-Olof Nilsson enligt uppgifter nedan.
 • Låscylinder samt nycklar (samma nycklar som till fasadnyckelskåpet) erhålles (köps) av RSNV. Ta del av priserna.
 • Grind med el-slutbleck ska öppnas vid utlöst automatiskt brandlarm.
 • Elstängsel ska bli strömlöst vid utlöst automatiskt brandlarm.
 • Hänglås till exempelvis bommar med RSNV cylinder erhålles (köps) av RSNV. Priserna finns här.

Övergången till ett låssystem med intelligenta nycklar innebär även andra möjligheter än ovan. Exempelvis behövs inte ett yttre fasadnyckelskåp om RSNVs intelligenta låscylinder sätts i ytterdörr till byggnaden. Då kan nycklar till de larmade lokalerna inne i byggnaden placeras i ett nyckelskåp inne i byggnaden. För mer information angående dessa möjligheter kontakta nedanstående.

Jonas Nylén                          0702-10 60 28 Systemfrågor
Per-Olof Nilsson                   070-603 49 24 Installation och utlämning av cylindrar

På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top