skip to Main Content

Onödiga larm

Åtgärder för att undvika onödiga larm

 • Att anläggningsskötarna har utbildning för hantera brandlarmscentralen.
 • Att skapa rutiner så att hantverkare alltid kontaktar anläggningsskötaren för eventuell frånkoppling innan arbetet påbörjas.
 • Att månads- och kvartalsprov utförs enligt regelverket SBF110
 • Att kontakta anläggarfirman för nedanstående punkter:
  – Ta hänsyn till automatiska brandlarmet vid en eventuell ombyggnad av lokalerna.
  – Rätt typ av detektor blir installerad för det aktuella utrymmet.
  – Kapslade detektorer installeras i våtutrymme och utomhus.
  – Rökdetektor inte blir placerad utanför våt/duschutrymme eller i köksutrymme.
  – Timer kan vara en bra lösning då kortare frånkopplingar måste göras vid arbete som kan orsaka planerad rökutveckling/ångutsläpp.
  – Larmlagringstablå kan installeras. För detta krävs att verksamheten har en egen larmorganisation, för denna åtgärd kontakta försäkringsbolaget.
  – Tvådetektorsberoende kan installeras, kontakta försäkringsbolaget och anläggarfirman.

Onödigt förorsakat automatiskt brandlarm debiteras enligt fastställd taxa:

Vi äger rätt att, enligt av Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst fastställd taxa, debitera varje verkställd utryckning som inte förorsakats av brand eller nödläge.

Exempel på onödigt förorsakat automatlarm kan vara:

 • Levande ljus, tomtebloss, rökmaskiner, inomhusraketer och liknande
 • Okänd anledning
 • Hantverkare
 • Matlagning
 • Städning
 • Rökning
 • Ånga
Back To Top