skip to Main Content

E-tjänster & blanketter

Här kan du använda dig av tillgängliga e-tjänster eller ladda ner blanketter och dokument. Anmälnings- eller ansökningsblanketter skickar du till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg.

Vissa av E-tjänsterna administreras av Helsingborgs stad, men är tillgängliga för alla i förbundet.

Klicka här för att läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Anmälningar och ansökningar

Automatiskt brandlarm

Nya och befintliga brandlarmsanläggningar administreras numera av SOS kundsupport.

Vissa uppgifter ska även meddelas till räddningstjänsten. Använd blankett eller e-tjänst.

Tillfällig övernattning

Anmälan tillfällig övernattning samt råd och anvisningar för tillfällig övernattning

Brandfarliga varor

  • Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
  • Anmälan av föreståndare och betydande personer

Explosiva varor

  • Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor
  • Anmälan av föreståndare, deltagare och betydande personer

Ansökan om egensotning

Dokument

Exempel på dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete SBA

PDF

Exempel på checklista kvartalskontroll SBA

PDF

Exempel på checklista årskontroll SBA

PDF

Checklista brandfarlig vätska i butik

PDF