skip to Main Content

E-tjänster & blanketter

Här kan du använda dig av tillgängliga e-tjänster eller ladda ner blanketter och dokument. Anmälnings- eller ansökningsblanketter skickar du till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg.

Anmälningar och ansökningar

Automatiskt brandlarm
Nya och befintliga brandlarmsanläggningar administreras numera av SOS kundsupport.

Anmälan tillfällig övernattning samt regler för övernattning

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Anmälan föreståndare och ställföreträdande föreståndare enligt lag om brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Ansökan om egensotning

Dokument

Exempel på dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete SBA

Exempel på checklista kvartalskontroll SBA

Exempel på checklista årskontroll SBA

Regler för tillfällig övernattning

Spolarvätska i butik

Checklista brandfarlig vätska i butik

Aerosoler (sprejburkar) i butik

Back To Top