E-tjänster & blanketter

Här kan du använda dig av tillgängliga e-tjänster hos respektive kommun eller ladda ner blanketter och dokument. Anmälnings- eller ansökningsblanketter skickar du till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg.

Anmälningar och ansökningar

Helsingborg

Ängelholm

Örkelljunga

Automatiskt brandlarm E-tjänst
Anmälan tillfällig övernattning E-tjänst  pdf E-tjänst  pdf pdf
Skriftlig redogörelse för brandskyddet E-tjänst   pdf pdf pdf
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor E-tjänst   pdf

Bilaga FGA 2012

pdf

Bilaga FGA 2012

pdf

Bilaga FGA 2012

Anmälan föreståndare och ställföreträdande föreståndare enligt lag om brandfarliga varor E-tjänst   pdf pdf pdf
Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor pdf pdf pdf
Ansökan om egensotning E-tjänst  pdf pdf pdf

Dokument

Exempel på dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete SBA pdf word
Exempel på checklista kvartalskontroll SBA pdf word
Exempel på checklista årskontroll SBA pdf word
Regler för tillfällig övernattning pdf
Spolarvätska i butik pdf
Checklista brandfarlig vätska i butik pdf
Aerosoler (sprejburkar) i butik pdf