skip to Main Content

E-tjänst för Bjuvs skolor och förskolor

Denna e-tjänst är avsedd för Bjuvs skolor och förskolor till att lämna nödvändiga uppgifter till Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Det huvudsakliga syftet är att vi ska ha rätt kontaktuppgifter till er. Om du ska lämna skriftlig redogörelse och din verksamhet inte är en skola eller förskola i Bjuvs kommun ska du istället gå till e-tjänster och blanketter.

När du har skickat in uppgifterna kommer du att få en bekräftelse via mejl om sådan är angiven.

Har du frågor om denna e-tjänst är du välkommen att kontakta oss på 010-219 00 00 eller direkt till handläggaren på 010-219 01 07.

[[[["field3","equal_to","2"]],[["show_fields","field56,field57"]],"and"],[[["field42","equal_to","100"]],[["show_fields","field43"]],"and"],[[["field29","equal_to","1"]],[["show_fields","field61"]],"and"]]
1

Typ av verksamhet

Ange vilken form av verksamhet som anmälan avser.

Typ
Verksamheten bedrivs
Verksamheten är
Bolagsnamn
Organsationsnummer

Uppgifter om skolans eller förskolan

Verksamhetsnamn
Besöksadress och ort

Antal barn

Ange maximalt antal barn eller elever som samtidigt kan vistas i lokalerna (normalt ska antal tillgängliga platser anges)

Antal barn

Hur många av dessa har en funktionsnedsättning som kan medföra att de har ett större hjälpbehov vid utrymning eller som kan medföra att de inte lika lätt kan förstå eller uppfatta att man ska utrymma?

Antal barn med större hjälpbehov

Övriga upplysningar om verksamheten

Ange här om anmälan enbart avser vissa årskurser på skolan.

Valfria upplysningar
0 /

Uppgifter om ansvarig förskolechef eller rektor

Om du nyligen lämnat uppgifter i en tidigare anmälan räcker det med att du anger för- och efternamn. Rektor eller förskolechef kommer att vara verksamhetens kontaktperson mot räddningstjänsten.

För- och efternamn förskolechef eller rektor
Telefon arbete
Mobiltelefon

Uppgifter om fastighetsägare

Har du nyligen lämnat uppgifter i en tidigare anmälan räcker det med att du anger förvaltarens för- och efternamn

Fastighetsägare
Förvaltarens för- och efternamn (ombud för fastighetsägaren)
Telefon arbete

Frågor om brandskyddet

Finns det en upprättad och dokumenterad ansvarsfördelning för brandskyddet mellan verksamheten och fastighetsägaren?

Finns det ett upprättat och dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete?

Finns det dokumenterade rutiner för agerande vid brandlarm och utrymning?

Förekommer tillfällig övernattning i skolans/förskolans lokaler?

Vid vilka tillfällen förekommer övernattning?

Uppgifter om uppgiftslämnare

Anges om någon annan än förskolechef eller rektor enligt ovan har lämnat dessa uppgifter.

OBS: Ange e-postadress nedan om du vill få en bekräftelse på inskickad anmälan.

För- och efternamn
Telefon arbete

Medgivande

Uppgifter om förskolechef eller rektor och fastighetsägarombud kommer att lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi till att boka tillsyner eller för andra ärenden och kommunikationer som har med den aktuella verksamheten att göra.


Previous
Next