skip to Main Content

Avgifter

Delar av vår verksamhet är inte skattefinansierad. Därför måste vi ta ut en avgift för vissa ärenden. Exempel på detta är tillsyner, tillstånd och onödiga larmutryckningar. Timkostnaden är fastställd av våra medlemskommuner och motsvarar vår självkostnad.

Ingen moms tillkommer på myndighetsärenden. Prisnivå 2020.

Tillsyn

Grundavgift: 3 072 kronor för tillsyn med omfattning enbart enligt LSO* eller enbart enligt LBE*

Grundavgift: 4 096 kronor vid tillsyn med omfattning både enligt LSO* och enligt LBE*

Grundavgift efterkontroll: 1 536 kronor.

Timavgift: 1 024 kronor per timme. Vi tar betalt för den första påbörjade timmen, därefter per påbörjad halvtimme. Vi tar betalt för tiden på plats, och vid särskilt komplicerade ärenden den extra tid som ärendet tar att hantera.

*) LSO = Lag om skydd mot olyckor. Vi gör tillsyn på byggnadens brandskydd och ert systematiska brandskyddsarbete

*) LBE = Lag om brandfarliga och explosiva varor. Vi gör tillsyn på er hantering av dessa varor.

Tillstånd

Avgiften för tillstånd att får hantera brandfarliga eller explosiva varor kan variera beroende på om det är första gången ett tillstånd söks eller om du har ett tillstånd idag som ska förnyas. Nya tillstånd är generellt dyrare än tillstånd som ska förnyas. För komplicerade anläggningar kan vi behöva ta betalt för den extra tid som krävs för att kunna handlägga ärendet och då kan kostnaden överstiga det som presenteras nedan.

Ungefärliga kostnad 2019 för vissa ärenden är:

  • Tankstation/fordonsgasstation: 6 400 – 9 990 kronor
  • Restaurang med gasolanläggning: 5 370 – 6 920 kronor
  • Butiker med brandfarlig vara: 5 880 – 6 920 kronor
  • Fyrverkeriförsäljning: 6 400 – 6 920 kronor.
  • Mindre kompletteringar av befintlig tillstånd: 1 536 kronor
  • Godkännande föreståndare explosiv vara: 1 536 kronor
  • Övertagande/ägarbyte: 1 024 kronor

För större och komplexa ärenden debiteras vår handläggningstid per påbörjad timme.

Larmutryckning

Onödig larmutryckning: 7 565 kronor per tillfälle. Moms tillkommer. Det kan tillkomma en administrativ kostnad från SOS Alarm vid onödiga larm.

Avgifter automatlarm

Vi fakturerar anläggningsägaren en anslutningsavgift vid driftsättning av ett nytt automatiskt brandlarm (avgift till oss och SOS).
Vi fakturerar anläggningsägaren en årsavgift för utryckningsberedskap och administration.

Avgifter/priser 2020 för automatiska brandlarm samt intelligenta nycklar, etc