skip to Main Content

Laddning av elbilar, elcyklar m.m.

El- och hybridbilar

Elbilar blir allt vanligare vilket medför krav på laddplatser, exempelvis i garage.

De bränder som studerats av bland annat Brandforsk visar att bränder främst uppkommit i samband med kollisioner som skadat batterierna, dvs. inte under laddning i garage. Om en elbil brinner medför dock batterierna, oftast litiumjonbatterier, nya typer av utmaningar för räddningstjänsten som måste beaktas.

En brand i batterierna på en elbil är svår att släcka då själva batterierna behöver kylas. Batterierna är ofta placerade svåråtkomligt, väl inkapslade för att skyddas mot skador och de är placerade på olika platser beroende på vilken tillverkare och bilmodell det är frågan om. Batterierna behöver kylas under en lång tid för att batterierna inte ska återantända. Detta sammantaget gör att en brand i en elbil ofta leder till långa insatser.

Mer information finns i Råd och anvisningar för laddningsplatser för el- och hybridbilar.

Elcyklar, truckar m.m

Elcyklar, truckar och andra fordon med litiumjonbatteri bör placeras i ett brandtekniskt avskilt utrymme med god ventilation till det fria eller i en byggnad separat från huvudbyggnaden. Dessa bör inte heller förvaras tillsammans med annat brännbart material.

Rätt utrustning

Bränder vid laddning beror i stor grad på felaktig laddning, vilket innebär att viktigaste åtgärden för att förebygga bränder vid laddplatser är att dessa utformas korrekt med erforderlig utrustning. Vi hänvisar till Elsäkerhetsverkets råd och regler och att elinstallationerna alltid sker av ett installationsföretag. För publika laddningsstationer över 3,7 kW finns ett EU-direktiv. Mer information finns på www.elsakerhetsverket.se

Seriekopplade brandvarnare, brandsläckare i anslutning till laddplatsen.

Måste batteriet laddas på annat ställe, tänk på att välja ett utrymme utan brännbart material i direkt närhet och aldrig obevakat över natten.

Laddning bör ske under uppsikt eller i avskilda lokaler med seriekopplade brandvarnare, alternativt brandlarm, som tidigt kan uppmärksamma personer i verksamheten på att det har inträffat något.

Det ska finnas handbrandsläckare och brandfilt i närheten av laddplatsen.