skip to Main Content
Grillning

Grillning

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Grilla säkert i sommar

Tänk på!

  • Kontrollera om det råder eldningsförbud på den plats du tänkt grilla. När det gäller nordvästra Skåne får du reda på det i brandriskprognonsen.
  • Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända grillkol eller briketter. Det finns även andra alternativ som tändpapper, tändgelé, tändblock och liknande. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt. Om du använder tändvätska, välj en miljövänlig produkt och följ bruksanvisningen.
  • Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller T-sprit.
  • Ha uppsikt på små barn, så att de inte springer in i eller på grillen.
  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar.
  • Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.
  • Tänk på att alkohol är inblandat i många olyckor med grillar.
  • Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.