skip to Main Content
Håll Koll På Brandrisken

Håll koll på brandrisken

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Risken är hög för gräsbränder

Det fina vårvädret medför att solen i kombination med vinden gör att gammalt gräs snabbt torkar upp och blir lättantändligt. Om du eldar i trädgården eller ska grilla ute finns det därför risk för brandspridning. Gnistor som lätt flyger iväg kan antända skogsmark eller torrt gräs.

Håll koll på brandrisken!

Du uppdaterar dig på brandrisken genom att läsa på www.smhi.se eller ladda ner appen Brandrisk ute.

Råd till dig som ska elda

• Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
• Ha alltid uppsikt över elden
• Undvik att elda när det blåser
• För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning
Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
• Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
• Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
• Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn