skip to Main Content
Har Du Resurser Och Vill Hjälpa Oss?

Har du resurser och vill hjälpa oss?

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

I rådande torka och med alla pågående skogsbränder i Sverige är resurserna att hantera en större skogs – eller markbrand begränsade. Flera har hört av sig och informerat om att de har gödselspridare med stora tankar och att de kan vara behjälpliga vid en brand.

Detta uppskattar vi jättemycket!

Bor du i Nordvästra Skåne? Har du en gödselspridare, skogsskördare eller skotare och dessutom vilja och möjlighet att hjälpa oss om det uppstår en skogs– eller markbrand? Då får du gärna anmäla detta till oss på inrebefal@rsnv.se så att kan vi upprätta en förteckning över tillgängliga resurser i närområdet.

Anmälan är inte bindande på något sätt och om vi ringer efter er hjälp är det inget tvång att ställa upp.

Ange följande i din anmälan:

Namn:

Resurs (typ av fordon, vattenkapacitet):

Bostadsort (geografisk placering av resursen):

Telefonnummer: