skip to Main Content
Helsingborgs Invånare Mycket Nöjda Med Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Helsingborgs invånare mycket nöjda med Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Denna nyhetsartikel är 6 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

I Statistiska centralbyråns senaste medborgarundersökning ger Helsingborgs stads invånare Räddningstjänsten Skåne Nordväst högst betyg av kommunens samtliga verksamheter.

Undersökningen visar även att Räddningstjänstens resultat är något bättre än det genomsnittliga resultatet för övriga räddningstjänster i landet. Räddningstjänsten Skåne Nordvästs betygsindex är 79 av 100, vilket kan jämföras med riksgenomsnittets värde: 75. (Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”)

Unga viktig behovsgrupp

Men undersökningen ger också flera olika indikationer på hur Räddningstjänsten Skåne Nordväst bör lägga upp sitt förebyggande arbete, när det till exempel gäller riktade insatser mot specifika behovsgrupper.

I undersökningens tilläggsfrågor ställs bland annat frågor om brandskydd i hemmet. På frågan ”Har du släckutrustning i hemmet och vet du hur du hanterar utrustningen (handbrandsläckare och/eller brandfilt)?” svarar till exempel endast 31 procent av de svarande ungdomarna i åldern 18-24 ja.

– Det visar på att unga vuxna är en viktig grupp att fokusera ännu mer på i framtiden. Den kampanj vi genomförde på Campus den 1 december var också väldigt lyckad. Vi kommer därför att fördjupa samarbetet till exempel med studentföreningar under 2017, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör.

Kunskap om brandskydd demokratifråga

Undersökningen visar också på att personer som inte är födda i Sverige i lägre utsträckning har släckutrustning hemma.

– Sedan tidigare har vi fastställt att nyanlända svenskar är en prioriterad grupp. För mig är det en demokratifråga: Som ny i Sverige ska du erbjudas en nivå av brandskyddskunskap och kunskap om hur svensk räddningstjänst fungerar, på samma sätt som du utbildas om andra delar av det svenska samhället, avslutar Christer Ängehov.