skip to Main Content

Hem & fritid

Här hittar du information om risker och säkerhet i hemma och bostaden. Informationen riktar sig till dig som privatperson.

De tips och råd du hittar här berör främst olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Du hittar även verktyg för att kunna agera på ett bra sätt när olyckan eller krisen inträffar.

Ladda ner informationsblad om brandsäkerhet för hemmet