skip to Main Content

Brandfarliga varor i hemmet

Brandfarliga varor kan vara en stor risk i hemmet om de inte förvaras på rätt sätt. Även om du hanterar en liten mängd brandfarliga varor i din hemmiljö är det viktigt att de förvaras på ett säkert sätt.

Faktablad

ladda gärna ner faktabladen från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.