skip to Main Content

Elektronik i hemmet

Bränder kan uppstå i batteri- och eldrivna produkter. Läs mer om vad du kan göra för att minimera risken för bränder i till exempel mobilladdare.

När det gäller laddare till mobiltelefoner har det visat sig att det kan uppstå överhettning i USB-laddaren. Även de moderna litiumjonbatterierna har visat sig kunna bli ostabila vid olika driftlägen. Då kan det uppstå en termisk effekt som gör att battericellerna exploderar eller börja brinna.

Så undviker du brand i laddare

  • Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
  • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
  • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
  • Dra ut kontakten när du laddat klart.
  • Ha fungerande brandvarnare.

Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där.

(Källa Brandskyddsföreningen)

Så undviker du elbränder

  • Använd CE-märkta produkter och rätt laddare. Bara för att laddningskabeln passar betyder det inte att den är säker att använda.
  • Mobiltelefoner och airboards bör laddas när du är vaken och närvarande. Lägg dem på hårda underlag, långt ifrån brandfarliga material.
  • Använd jordfelsbrytare, och byt trasiga vägguttag, kontakter och sladdar omgående. Om säkringarna går sönder ofta, kontakta en elektriker.
  • Dra ut stickkontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används, eller använd en timer.
  • Vid elbrand: Dra ut kontakten innan du släcker. Använd helst pulversläckare för att minimera risken för stötar.