skip to Main Content

Eldning

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark.

De regler som gäller för eldning regleras i respektive kommuns lokala föreskrifter. Dessa hittar du här:

Örkelljunga

Ängelholm

Helsingborg

Bjuv

Eldningsförbud

Kommunerna i Skåne nordväst kan besluta om eldningsförbud när det finns särskilda skäl för detta. Läs mer om regler för eldningsförbud.

Förbudet grundas på förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Brandriskbedömning

Brandriskbedömning (Gå till brandriskprognos för mer information)

Brandriskvärde 1-3: Eldning sker under eget ansvar
Brandriskvärde 4-5E: Generellt eldningsförbud för kommunerna i nordvästra Skåne

Grillning

Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen för grillning även under brandriskvärde 4-5E, men iakttag stor försiktighet.

Kommunala grillplatser

Här hittar du av kommunen upprättade grillplatserna

Helsingborg

Landskrona

Svalöv

Råd och anvisningar vid eldning

 • Ha alltid uppsikt över elden
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller liknande finnas.
 • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112 !
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
 • Undvik att elda då det blåser. Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott.

Det här gäller om du tänker ordna ett valborgsmässobål

 • Sök tillstånd hos polisen om du vill elda på allmän plats.
 • Placera bålet minst 75 meter från byggnader och inte under telefonledningar eller liknande.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. · Röken från bålet får inte driva in över bostäder och vägar.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning.
 • Se till att ha utrustning så att du kan släcka elden.
På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top