skip to Main Content

Säkerhet för äldre

Säkerhet för äldre

Ofta finns det en mängd olika orsaker till att äldre skadar sig. Det går helt enkelt inte att isolera en orsak till en händelse. Din omgivning, dina personliga egenskaper och din livsstil har stor betydelse för hur utsatt du är för risker.

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig. Trots att stigande ålder ökar risken för fall eller för att skada sig, är ålder långt ifrån den enda orsaken till att folk ramlar. Många gånger är det flera samverkande faktorer som gör att äldre människor råkar ut för olyckor eller skadar sig.

Våra personliga egenskaper

Generellt förknippar vi kanske att bli äldre med sämre balans eller nedsatt syn, känsel och hörsel. Men det finns individuella faktorer som avgör hur utsatta vi är för risk.

Fallolyckor är till exempel vanligare hos kvinnor. Ålder och kön är exempel på faktorer som avgör hur utsatta vi är för risk. Utöver det kan faktorer som sjukdomar, psykiskt tillstånd, vilka läkemedel vi tar, muskelstyrka och tidigare erfarenheter avgöra hur utsatta vi är för att skada oss.

Livet går i perioder. Vissa perioder mår du bättre än andra. En urinvägsinfektion eller ett plötsligt fall kan påverka mer än du först kan tro. Hur vi mår beror så klart även på vad som händer omkring oss, bland annat hur vi sover och äter.

Livsstil

Din livsstil har stor betydelse för hur utsatt du är för att skada dig. Att aktivera sig och vistas utomhus gör att du inte blir isolerad och stillasittande. Dina vanor i din vardag avgör alltså även hur utsatt du är för risk. En riskgrupp är de som lever ett inaktivt och isolerat liv.

Att regelbundet träna och röra på sig har god effekt på hälsan hos äldre. Både livskvalitet och välbefinnandet ökar, liksom möjligheterna till sociala kontakter. Fysisk aktivitet för äldre kan vara alltifrån träning i gym till vardagliga sysslor som trädgårdsarbete eller promenad till affären.

Fysisk aktivitet kan förebygga fallskador och minska omfattningen av en skada.

Innan du gör något aktivt är det en bra idé att fundera över din kapacitet, omgivning och aktivitet för att känna dig trygg. Har du god kapacitet kan du genomföra svårare aktiviteter, till exempel gå en långpromenad. Du kan också klara av mer krävande omgivningar som skogen än den som har nedsatt kapacitet, utan att fallrisken ökar.

Vår miljö

Vem som helst kan råka ut för en olycka, falla eller skada sig. Att råka ut för en olycka kan bero helt eller delvis på vår omvärld och miljön runt omkring oss.

För äldre är det särskilt viktigt att ha ett hem och en närmiljö fri från onödiga riskfaktorer som hala golv och mattor, dålig belysning, höga trösklar och lösa sladdar. Ta gärna på dig ordentliga skor och använd hjälpmedel om det behövs när du ska ut och gå.

Att motionera, äta bra och att ha ett aktivt liv förhindrar kanske inte ett fall om en matta ligger löst eller om du snubblar på en sladd. En människa i god form klarar sig däremot i regel bättre från skador.

Som äldre är det viktigt att se över både sin närmiljö och sin egen livsstil för att leva ett bra och tryggt liv på äldre dagar.