skip to Main Content
Hur Pratar Vi Med Varandra Egentligen?

Hur pratar vi med varandra egentligen?

Denna nyhetsartikel är 2 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Liksom många andra arbetsplatser har vi inom räddningstjänsten ibland en rå och hård jargong. Tillsammans med Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR lanseras nu en nationell kampanj ”Rått men hjärtligt – en räddningstjänst för alla?” Som syftar till att sätta fokus på arbetsplatskulturen med en ökad inkludering som målsättning. Läs mer om kampanjen och NJRs arbete på www.njr.nu

För oss inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst är det en självklarhet att arbeta med dessa frågor som en naturlig del av vår vardag.