skip to Main Content
Inget öppet Hus I Höst

Inget öppet hus i höst

Vi brukar arrangera ett öppet hus på Berga brandstation varje år och som brukar locka många besökare. I år ser situationen annorlunda ut. Eftersom det fortfarande inte är tillåtet med sammankomster eller tillställningar med fler än 50 deltagare gäller beslutet att pausa öppet hus även under hösten.

Vi hoppas att vi kan få arrangera detta evenemang ännu bättre nästa år.