skip to Main Content

Källkritik under kriser och extraordinära händelser – tänk efter innan du delar

För oss på RSNV är det i ett krisläge ytterst viktigt att den information vi delar är korrekt och säkerställd, så att du ska känna dig trygg med att dela den till vänner och bekanta på till exempel Facebook.

Under kriser och extraordinära händelser sprids information snabbt – inte minst via sociala medier. Då är det viktigt att hålla huvudet kallt och tänka efter innan du delar. På så sätt kan du bidra till att sprida korrekt och säkerställd information, samtidigt som du minskar spridandet av felaktigheter, rykten, halvsanningar och rena lögner.

Några viktiga råd:

  • Använd sunt förnuft i sociala medier
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten
  • Dela inte bilder på drabbade
  • Tänk på att viktig information kan dröja

Sprid inte rykten

Vid olyckor och kriser bör du agera på samma sätt i sociala medier som du skulle göra om du var på plats. Tänk efter. Hur skulle jag agera om jag var inblandad i själva händelsen?

Var källkritisk och sprid inte rykten. Medier gallrar bland många olika rykten i en händelse. Det bör du också göra. Hur vet du att det du vill dela stämmer? Vems intressen gynnar ditt inlägg? Kommer du att kunna stå för det du skrivit efter händelsen?

Diskutera gärna. Ett öppet samtal gynnar alla även vid allvarliga händelser. Men tänk på att anpassa dig efter händelsen innan du gör inlägg i sociala medier. Har någon annan någon nytta av det jag skriver? Kanske kan du vänta med att publicera ditt inlägg.

Det finns en risk att viktig information drunknar bland meddelanden som inte är akuta. Använd de hashtaggar och de kanaler som finns för kondoleanser istället för de hashtaggar som de ansvariga aktörerna använder för att sprida viktig information eller hämta in tips från allmänheten.

Ha tålamod. Om du vill kontakta en myndighet som hanterar den akuta händelsen så kanske ditt ärende kan vänta.

Källa: Krisinformation.se.