skip to Main Content
Välkommen Till Kem2015!

Välkommen till Kem2015!

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Kemkonferensen har anordnats sedan 2001 och arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst, MSB, Informationsbolaget, i samverkan med Region Skåne. Konferensen riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier. Målgruppen för konferensen är kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, Sevesoföretagen, säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Årets programpunkter kommer bl.a. att behandla Inträffade händelser, Kylanläggningar med ammoniak, Teknik- och taktikutveckling vid keminsatser och Hur skyddar vi oss mot kemikalieolyckor i samhället?.

Läs mer på kem2015.se