skip to Main Content
RSNV Uppmärksammar Krisberedskapsveckan

RSNV uppmärksammar Krisberedskapsveckan

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Klarar du dig utan el? Hur länge? Vet du vad du behöver ha hemma för att klara dig den dagen en stor kris drabbar samhället? Frågorna kring vilket ansvar den enskilde har för att klara sig själv under en stor samhällsstörning är många. Därför uppmärksammade Räddningstjänsten Skåne Nordväst Krisberedskapsveckan.

Din krisberedskap – det vill säga din förmåga att klara dig själv under en större kris – är viktig och central även för räddningstjänsten. Ju fler som har en hög nivå av egen beredskap, desto lättare kan räddningstjänsten rikta sina resurser mot de största behoven och mest kritiska behovsgrupperna under en stor samhällsstörning eller kris.

– Vi vet om att nivån av beredskap – både sett till kunskap och till den mentala beredskapen – bitvis är låg i samhället. Dessutom finns det en övertro på vad det offentliga kan mäkta med under en större samhällsstörning eller kris. Därför är Krisberedskapsveckan viktig för RSNV att delta i. Mycket handlar om att skapa en diskussion och en dialog kring de rent konkreta frågeställningarna. Hur ser det egentligen ut i mitt eget hem? Har jag en ficklampa? En batteriradio? Att bara göra en mental inventering av läget är ett steg i rätt riktning, förklarar Christer Ängehov, förbundsdirektör.

Om Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en kampanj skapad av de två huvudaktörerna: MSB och Sveriges kommuner. Syftet är att skapa medvetenhet kring vad man som enskild medborgare kan göra själv under en större kris eller samhällsstörning, och vad man själv kan bidra med. Enligt MSB visar studier att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

RSNV kommer att möta allmänheten tillsammans med Helsingborgs stad på Stortorget i Helsingborg fredagen den 1 juni kl. 133.30-15.30.

Läs mer om krisberedskap i hemmet.

På bilden: Dennis Borg vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst visar upp en  batteriradio. Den  kan vara bra att ha under en samhällsstörning eller kris. Foto: Magnus Mosén