skip to Main Content
Kraftigt Regnoväder över Nordvästra Skåne

Kraftigt regnoväder över Nordvästra Skåne

Denna nyhetsartikel är 6 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Kraftigt regnoväder över Nordvästra Skåne

Just nu råder ett kraftigt regnoväder över nordvästra Skåne. Åstorp och Bjuv är värst drabbade med många översvämningar i villor och verksamheter. Det är stort inflöde på larmnumret 112. Därför vädjar vi till er att ringa 112 endast när det är fara för liv och hälsa.

Råd vid risk för översvämning

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.

Anmäl översvämningen

  • Tänk på att du även ska anmäla översvämningen till VA-bolag.