skip to Main Content

Kungörelse av öppet budgetmöte

Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst sammanträder den 23 november på Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg med start kl. 09.00. Vid sammanträdet kommer ärendet ”Budget 2018 med ekonomisk plan för 2019- 2020” att behandlas.

Budgetärendet kommer att behandlas som första punkt.

Ta del av handlingarna.

Back To Top