skip to Main Content
Kungörelse Av öppet Budgetmöte

Kungörelse av öppet budgetmöte

Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst sammanträder den 25 november 2021 med start kl. 09.00. Sammanträdet sker på Brandorama, Sabelgatan 11 i Helsingborg, sal Hjälmen.

Vid sammanträdet kommer ”Budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024” att behandlas.

Budgetärendet kommer att behandlas som första punkt.

Ta del av handlingarna: Verksamhetsplan 2022