skip to Main Content
MSB-uppmaning

MSB-uppmaning

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Kommuner från nord till syd kritiserar ansvarig myndighet utifrån en oro för räddningstjänstens kompetensförsörjning

Kravet är ett politiskt initiativ från regeringen eller ansvarig minister, Anders Ygeman. Den 2 mars 2015 skickades därför två brev till honom. Det ena undertecknades av ca: 60 kommunalråd och det andra av drygt 100 räddningschefer. I breven kritiseras MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bland annat för att myndigheten inte lyckats hitta ett utvecklande arbetssätt tillsammans med landets kommuner och landsting (regioner). Tyvärr är uppfattningen att myndigheten har ett ”inifrånperspektiv” och att man inte lyssnar till syn­punkter och kritik. Att inte på ett utvecklande sätt föra dialog med de som står helt i beroende­ställning till MSB är att inte respektera ömsesidigheten i samarbetet. Enligt kommunernas bedömning är samsyn en nyckelingrediens i arbetet för visionen om ett olycksfritt samhälle. Ett annat argument som lyfts fram är att det föreligger en uppenbar risk för kostnadsförskjutning från staten till kommunerna. Brandskyddsföreningens generalsekreterare, Anders Bergqvist, sammanfat­tar läget på följande sätt:
”Jag ser ingen tydlig strategi i hur försörjningen av kompetenta medarbe­tare till Sveriges räddningstjänster kommer att se ut i framtiden. Jag efterly­ser en tydligare framförhållning och förutsägbarhet i hur försörjningen av välutbildad brandpersonal ska se ut framöver.”

// MSB – uppmaningen

MSB_Uppmaning