skip to Main Content
Nätverk: Räddningstjänster För Social Hållbarhet

Nätverk: Räddningstjänster för social hållbarhet

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Nätverk: Räddningstjänster för social hållbarhet

RSNV har initierat en process för att skapa ett europeiskt nätverk. Ett nätverk med syfte att sprida och utveckla metoder för hur Europas räddningstjänster genom ett utökat socialt engagemang inte bara kan bidra till ett tryggare och säkrare samhälle, utan även till samhällets hållbara utveckling.

RSNV engagerar sig och driver redan idag flertalet sådana här verksamheter, bland annat vårt arbete med skolungdomar, vårt engagemang i arbetsmarknadsprogrammet STARK och arbetet med MBU (Människan bakom uniformen). Många av dessa verksamheter har utvecklats från metoder och idéer, som ursprungligen kommer ifrån andra organisationer och andra länder.

Skapandet av nätverket har inletts genom att bjuda in potentiella partners. Vi hoppas på att 3-4 länder/organisationer vill vara med och utveckla detta nätverk tillsammans med RSNV. Efter att vi bland annat besökt och träffat representanter ifrån Finland, Danmark och England ställer sig dessa positiva till att vara med.

Nästa steg i processen är att söka EU-medel i syfte att genomföra fyra stycken events i fyra olika länder där vi ska bjuda in Europas räddningstjänster till diskussioner om nätverket och olika teman, såsom forskning och metoder. Vår förhoppning är att dessa events ska vara startskottet för nätverket.

Parallellt med det europeiska nätverket har även ett samarbete inletts mellan RSNV, Rsyd och Räddningstjänsten i Storgöteborg. Detta samarbete syftar till att skapa ett nationellt nätverk mellan räddningstjänster i Sverige och kommer att inledas med en första träff i Göteborg under hösten. Även detta nätverk fokuserar på hur räddningstjänsten kan arbeta med sociala frågor och utmaningar.

Bild: Nätverksbygge i Åbo, Finland med Brita Somerkoski, Åbo universitet och Knut Lethinen, Egentliga Finlands räddningsverk.