skip to Main Content
Ny Sotningsentreprenör I Förbundet är Från årsskiftet 2021/2022 Sotargruppen

Ny sotningsentreprenör i förbundet är från årsskiftet 2021/2022 Sotargruppen

Bakgrund

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning (rengöring) samt brandskyddskontroll sker av förbränningsanordningar samt vissa imkanaler. RSNV ansvar för att sotning och brandskyddskontroll sker i Bjuv, Helsingborg, Ängelholm samt Örkelljunga. Då kompetens och resurser inte finns inom räddningstjänstförbundet har vi genom en tjänstekoncession upphandlat Sotargruppen för att utföra sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i våra medlemskommuner.

Den 1 januari 2022 träder Sotargruppen in som entreprenör av tjänsterna i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. För Bjuvs kommun sker detta i oktober 2022.

Metod för sotning (rengöring)

Den nya entreprenören ska, där det är möjligt, sota inifrån med roterande verktyg.

Att sota inifrån med roterande verktyg innebär att sotet sugs upp samtidigt som man rengör skorstenen. På så sätt minskar sotarna kontakten med sot, och minskar därmed även risken för uppkomst av cancer. En annan risk som elimineras är risken för fallolyckor som är en av de största riskerna för sotare. Taket behöver dock fortsättningsvis kunna beträdas vid brandskyddskontroll av eldstaden.

Den huvudsakliga anledningen till att sota (rengöra) är att förhindra brand genom att ta bort den beläggning som kan orsaka en sotbrand medan brandskyddskontrollen syftar till att säkerställa att skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar är säkra utifrån brandskyddssynpunkt.

Brandskyddskontroll och sotning (rengöring) sker efter beslutade frister.