skip to Main Content
Nytt Handlingsprogram För Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Den 19 september 2019 beslutade Direktionen om ett nytt reviderat handlingsprogram. Detta utgör första steget i åtgärdsprogrammet för att nå en budget i balans redan nästa år. Följande kommer att gälla från den 1 januari 2020:

  • Bårslövs brandstation ansvarar för tätorten Vallåkra i sitt primärområde.
  • Ängelholm deltid har rökdykarförmåga och bemannas med 1+4.
  • Berga brandstation får hela ansvaret för tätorten Allerum i sitt primärområde.
  • Nuvarande RiB-beredskap för RVR, depå, kemenhet och sanering utgår från Berga brandstation.
  • Nuvarande tre Räddningsvärn i Ängelholm läggs ner.

Utöver ovanstående kommer bland andra följande åtgärder att påbörjas:

  • Ett RSNV-värn ska successivt byggas upp för att säkerställa en beredskap för större händelser, kriser och samhällsstörningar.
  • Ett nytt civilt försvar ska organiseras i samråd med medlemskommunerna

Det ekonomiska arbetet har redan gett goda resultat

Under årets första åtta månader har verksamheten utvecklats mycket positivt. Det ekonomiska resultatet prognostiseras för helåret till ± 0. Genomförs planerade åtgärder så kommer RSNV att få en budget i balans redan under 2020, vilket är ett väldigt gott resultat.