skip to Main Content
Nytt Handlingsprogram För Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Denna nyhetsartikel är 3 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Den 19 september 2019 beslutade Direktionen om ett nytt reviderat handlingsprogram. Detta utgör första steget i åtgärdsprogrammet för att nå en budget i balans redan nästa år. Följande kommer att gälla från den 1 januari 2020:

  • Bårslövs brandstation ansvarar för tätorten Vallåkra i sitt primärområde.
  • Ängelholm deltid har rökdykarförmåga och bemannas med 1+4.
  • Berga brandstation får hela ansvaret för tätorten Allerum i sitt primärområde.
  • Nuvarande RiB-beredskap för RVR, depå, kemenhet och sanering utgår från Berga brandstation.
  • Nuvarande tre Räddningsvärn i Ängelholm läggs ner.

Utöver ovanstående kommer bland andra följande åtgärder att påbörjas:

  • Ett RSNV-värn ska successivt byggas upp för att säkerställa en beredskap för större händelser, kriser och samhällsstörningar.
  • Ett nytt civilt försvar ska organiseras i samråd med medlemskommunerna

Det ekonomiska arbetet har redan gett goda resultat

Under årets första åtta månader har verksamheten utvecklats mycket positivt. Det ekonomiska resultatet prognostiseras för helåret till ± 0. Genomförs planerade åtgärder så kommer RSNV att få en budget i balans redan under 2020, vilket är ett väldigt gott resultat.