skip to Main Content
Nytt Projekt För Att Inventera Brandskyddet I Radhus

Nytt projekt för att inventera brandskyddet i radhus

Denna nyhetsartikel är 2 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.
Under sommaren arbetar brandingenjörsstudenterna Ebba och Erik hos oss för att inleda ett projekt som går ut på att inventera brandskyddet i radhus. Syftet med projektet är att identifiera radhus med ett bristande brandskydd. Vi hoppas även att kunna underlätta för den operativa verksamheten genom att på ett snabbt och smidigt sätt förse personalen med information gällande radhusens byggnadstekniska brandskydd via ett kartverktyg.
Ebba och Erik kommer besöka ett antal radhus där du kan bli kontaktad antingen att de ringer på din dörr eller via telefon. Svarar du inte på samtalet skickas ett SMS som förklarar vårt syfte.