skip to Main Content
Nytt Projekt Förebygger Bränder Hos äldre

Nytt projekt förebygger bränder hos äldre

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.
Personer i åldersgruppen 80 år eller högre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder och mer måste göras för att nå och hjälpa denna grupp. Därför inleder Räddningstjänsten nu ett pilotprojekt i samarbete Örkelljunga kommuns hemtjänst. Målet är identifiera och komma till rätta med brister i brandskyddet hos de äldre.

Dennis Borg är projektledare vid RSNV, och förklarar bakgrunden till projektet.

– Överlag kan man säga att vi inom räddningstjänsten är väldigt duktiga på att nå ut med information till de breda massorna i samhället. Men vi kan konstatera att det finns grupper i samhället som vi oftast kommer i kontakt med för sent, när olyckan redan har inträffat. Det måste vi ändra på. Det handlar om människor som ofta behöver en högre nivå av brandskydd än en fungerande brandvarnare, en brandfilt och en pulversläckare, säger han.

Projektet, ”Individanpassat brandskydd Örkelljunga”, kommer att fokusera på äldre som fortfarande bor hemma och som har någon form av kontakt med hemtjänsten. Hemtjänstpersonal i ett distrikt ska under våren utbildas i brandskydd och förses med checklistor de ska använda när de besöker de äldre.

Checklista underlättar

– Checklistan kommer att underlätta för hemtjänstpersonalen att både upptäcka och åtgärda olika brister och riskbeteenden. När en person från hemtjänsten upptäcker en brist kommer checklistan tydligt att ange om de kan åtgärda problemet själv. De kan till exempel handla om att ta bort föremål från spishällen, eller att se till att inget förvaras i ugnen, säger han.

Om det upptäcks brister som är större eller kräver mer genomgående åtgärder kontaktar hemtjänstpersonalen någon av projektledarna.

– Vi använder oss därefter av en åtgärdsbank som tydligt anger hur vi ska gå vidare för att komma tillrätta med rätt åtgärder. Det kan handla om allt från installation av spisvakt till portabelt sprinklersystem, förklarar Susanne Olsson, projektledare och utvecklingsstrateg vid Örkelljunga kommun.

Liten checklista på ett kort

I själva pilotprojektet kommer endast en mindre del av hemtjänstpersonalen att ingå. Men alla inom hemtjänsten kommer ändå att få en minichecklista i form av litet kort. På kortet finns några mycket checkgrundläggande frågor, som till exempel ”Finns en fungerande brandvarnare?” och ”Finns det tecken på torrkokning?”.

– Jag tror att vi med bara detta mycket enkla verktyg kan fånga upp och identifiera många riskbeteenden och brister. Hemtjänstpersonalen har ofta god kännedom om de äldre. Jag tror att vi kommer en bra bit på vägen bara genom att ställa några enkla checkfrågor, säger Dennis Borg, som tror och hoppas på att projektet ska falla väl ut och även sprida sig.

Pilotprojektet har sin förberedandefas mellan april och juni. Mellan september 2018 och september 2019 drar det igång på riktigt. Därefter utvärderas resultatet

– Vi har höga förväntningar på detta projekt. Om det slår väl ut är detta givetvis något vi vill utvidga, inte bara i Örkelljunga utan även i övriga medlemskommuner, säger Dennis Borg.